تعریف واقعی خود خواهی


خود خواهی این نیست که یک نفر ، آنطور که دلش میخواهد زندگی کند ، این است که توقع داشته باشد بقیه همانطور که او دلش می خواهد زندگی کنند !                                                                                              فاطمه سلیمی 78


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها