چاه مکن بر کسی اول خودت بعد کسی


مرد فقیری بود که همسرش کره می ساخت . زن کره ها را به صورت دایره های یه کیلویی می ساخت . مرد آن را به یکی از بقالی های شهر می فروخت و مایحتاج خانه را می خرید . روزی مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد ک آنها را وزن کرد . اندازه هر کره 900 گرم بود . او عصبانی شد و به مرد فقیر گفت : دیگر از تو کره نمی خرم . تو کره را به عنوان یک کیلو به من می فروختی در حالی که وزن آن 900 گرم است . مرد فقیر سرش را پایین انداخت و گفت : ما ترازو یی نداریم و یک کیلو شکر از شما خریدیم و آن را به عنوان وزنه قرار می دادیم.                                                                                                      فاطمه سلیمی 78


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها