هرگز با نادان ها بحث نکنید


خرگفت : علف آبی است ، گرگ گفت نه سبز است . رفتند نزد شاه جنگل (شیر ) ماجرا اختلاف را گفتند شیر گفت : گرگ را زندانی کنید. گرگ گفت : مگر علف سبز نیست ؟ شیر گفت سبز است . ولی دلیل زندانی کردن تو بحث کردن با خر است  . " " هرگز با نادان ها بحث نکنید "                                        فاطمه سلیمی 78


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها